Få förmågan att öppna låsta dörrar

På midsommarnatten ska man lägga sig naken bredvid en ormtunga, lin eller låsbräken ur vilken en kort stund en låga flammar upp som man ska gapa över och samtidigt rycka upp.
Då får man förmågan att kunna öppna låsta dörrar genom att blåsa på dem.
 
Man får dock varjehanda syner och farligheter då man försöker att bemästra dessa växter.
Till top