Bra för hyn

Stanna uppe hela natten och hälsa det avtagande året.

I gryningen kan du badda ansiktet med morgondagg, det sägs vara bra för hyn.

 

 

Få förmågan att öppna låsta dörrar

På midsommarnatten ska man lägga sig naken bredvid en ormtunga, lin eller låsbräken ur vilken en kort stund en låga flammar upp som man ska gapa över och samtidigt rycka upp.
Då får man förmågan att kunna öppna låsta dörrar genom att blåsa på dem.
 
Man får dock varjehanda syner och farligheter då man försöker att bemästra dessa växter.

Bota utslag

  • Om man lider av utslag kan man ta ett lakan och lägga ut över kyrkogården på midsommarafton. När det blivit fuktigt av daggen så linda det runt kroppen.
  • Samma natt kan man lägga ut linneklutar som man på morgonen vrider ur och vätskan som rinner ur ska förvaras i flaska. Använd detta under året till att badda utslag och sår med.
 
Till top