Praise Abort

"Kvinnor bör få bestämma över sin egen fruktsamhet." 
 
 
Under medeltiden placerade man nyfödda barn ute i skogen.
Man proppade i sig giftiga örter såsom röd aloe, sävenbom och kolokvint för att driva ut foster, men kvinnorna strök också själva med i processen. 
 
Arsenik, kissa på kråkägg och massage var också populärt ... fast med blandat resultat för både foster och livmodersbärare.
 
På 1600-talet var det enligt lag dödsstraff för bälgmord. 
 
1864 blev det istället fängelse.
 
På 1890-talet dog drygt 1000 kvinnor efter fosforaborter (man skalade av fosfor från tändstickor och åt för att bli av med fostret).
 
1935 fick Ivar Olofsson fängelse i 3 år och 6 månader för att ha gjort aborter i Sverige. De var illegala men säkra. 
Fler än 150 kvinnor åtalades och alla fick en månads villkorlig dom.
 
 
1938 kunde man få en legal abort  på medicinsk, eugenisk (rashygienisk) eller humanitär indikation.
Det betydde att om graviditeten utgjorde ett allvarligt hot mot kvinnans liv, om hon var nazist, om hon hade blivit med barn genom våldtäkt, eller om det fanns en risk att hennes barn kunde få allvarliga skador eller sjukdomar var abort tillåten.
 
1946 kom då också lagen om legal abort att inkludera socialmedicinska anledningar. 
 
Den nuvarande lagstiftningen är 1974 års abortlag. Enligt den lagen kan man göra abort fram till slutet på den artonde veckan av graviditeten, och av vilken anledning som helst. Efter den artonde till den tjugoandra veckan krävs tillåtelse från Socialstyrelsen som ofta ges på grund av att fostret eller modern lider av svåra sjukdomstillstånd.
 
En livmodersbärare har rätt att få träffa personal som har en positiv inställning till abort.

Du kan inte bli barnmorska om du är emot abort.
 

Innan v 18 i graviditeten är embryot inte livsdugligt.
Vid en abort kan reflektoriska "livstecken" ses, men det betyder inte att det är ett livsdugligt barn.
(För att vara krass så är embryot lika livsdugligt som en cancertumör.)
 
Om fostret är livsdugligt är en legal abort ALDRIG tillåten.
 
Ska en graviditet avbrytas efter vecka 18 av något skäl är målsättningen alltid att både moder och barn skall överleva processen.
 

 
 

"Tidigare har Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor propagerat för vårdpersonalens rätt att vägra utföra aborter. Nu går landstinget i Stockholm ett steg längre och drar ner på det ekonomiska stödet till abortkliniker.

Det är knappast en slump att neddragningarna i Stockholm anförs av Kristdemokraternas Ella Bohlin, även om hela Alliansen står bakom beslutet. Som ett led i Stockholms stora besparingsprogram skärs stödet till privata vårdvalskliniker ner med fem procent.

Undantaget är dock bidraget till de privata abortklinikerna som skärs ner med 19 procent redan i år. På tre år ska bidraget till medicinska aborter halveras. Ja, ni läste rätt."

Källa: Aftonbladet

 

När man skär ner på stödet till abortklinikerna innebär det att livmodersbärare riskerar längre väntetid = de kan passera 18 veckorsperioden och en abort får inte utföras.

Låt det sjunka in.

 Är det verkligen så här vi vill ha det i Sverige?
 
 
 
 
 
 
 

Grá - "The Apoteos Ritual" (Full Show)

 
Nu kan vi alla se hela spelningen med Grá, då de öppnade för Dark Funerals 20 årsjubileum. 
 
Tracklist:
1. Karon Kommer (intro)
2. Döden Ser, Döden Tar
3. Klagan Och Längtan
4. Kraft
5. Necrology Of The Witch
6. Where Shadows Dwell (live premiere)
7. Offerrök
8. Helfärd pt I
 
 
 
 
Till top